POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES DEL RESPONSABLE

 

  • Identitat del Responsable: ISP.ES COMUNICACIONS, SL
  • Nom comercial: ISP GRUP
  • NIF/CIF: B65739856
  • Correu electrònic: legal@ispgrup.cat

 

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i Webempresa com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. ISP GRUP (ISP.ES COMUNICACIONS, SL) com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

 

ISP.ES COMUNICACIONS, SL, és el titular del portal www.ispgrup.cat (d’ara endavant, el Lloc web). Per a l’accés, navegació i sol·licitud contractació en el Lloc web és necessària la lectura i acceptació dels “Textos legals” (això és, l’Avís legal, aquesta Política de Privacitat, els Condicions Generals de Contractació i la Política de Cookies), adquirint la condició de “Usuari web”.

 

Sense perjudici d’això, el Lloc web s’utilitza conjuntament per les empreses de ISP GRUP. (d’ara endavant denominades conjuntament “ISP GRUP”, identificades en l’Avís legal) les quals són corresponsables del tractament de les dades personals dels Usuaris per a les seves corresponents finalitats, segons s’indica en aquesta Política de Privacitat.

 

DADES PERSONALS, FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE LEGAL

 

L’Usuari accepta que aquestes dades siguin tractats per les empreses ISP GRUP per a les següents finalitats i la seva base legal:

 

Atendre i gestionar la prestació de les comandes realitzades per l’Usuari web, ja sigui per a la compra o sol·licitud de productes ISP GRUP, com per a la prestació d’altres serveis relacionats.

 

Enviar, de forma personalitzada, promocions, descomptes o ofertes dels productes de les empreses ISP GRUP a través de xarxes socials, plataformes digitals o fins i tot per correu electrònic o postal, així com l’enviament de newsletters sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment de manera expressa, sobre la base del consentiment de l’Usuari web per a rebre comunicacions comercials.

 

Sobre la base del nostre interès legítim, ISP GRUP podrà enviar newsletters, productes o mostres de prova o un altre tipus de comunicacions comercials a aquells Usuaris registrats o clients que, per les contractacions o adquisicions prèviament realitzades, puguin resultar del seu especial interès. L’Usuari web podrà oposar-se a tals enviaments en qualsevol moment dirigint-se a ISP GRUP.

 

Atenció de queixes, reclamacions, comentaris o suggeriments remesos a les empreses FLAX & KALE, sobre la base de l’obligació legal en matèria de consum i l’interès legítim del responsable.

 

L’Usuari web declara i garanteix que tota la informació que facilita a ISP GRUP a través del Lloc web és veritable, actualitzada i completa, ja sigui pròpia o de tercers, i es compromet a comunicar qualsevol modificació o actualització en les seves dades. L’Usuari web garanteix haver informat degudament de la comunicació i tractament als tercers titulars de les dades personals que comuniqui a ISP GRUP. Així mateix, l’Usuari web garanteix haver obtingut de dites terceres el corresponent consentiment, en particular per al programa d’apadrinament i/o les compres de productes o serveis ISP GRUP que realitzi per a o en nom de tercers.

 

DESTINATARIS I TRANSFERÈNCIES DE DADES

 

Les empreses del grup ISP GRUP informen els seus Usuaris web que, sobre la base del seu interès legítim, poden posar les seves dades personals a la disposició de prestadors de serveis IT, com ara servidors de hosting, correu electrònic i proveïdors de bases de dades, així com entitats financeres per a la gestió de cobraments, empreses de transport per als lliuraments a domicili, gestories externes per a la gestió de facturació i obligacions fiscals en els nostres locals o a altres mercantils del Grup ISP GRUP. Tot això sense perjudici de la comunicació de dades que vinguin legalment obligats.

 

Les empreses de ISP GRUP comparteixen informació relativa als Usuaris web, permetent a ISP GRUP oferir diferents descomptes i/o promocions sota consentiment de l’Usuari web. També podran compartir-se valoracions i comentaris que hagin estat publicats pels Usuaris amb la finalitat de millorar els productes i serveis prestats i l’experiència de l’Usuari.

 

En la mesura en què els establiments de ISP GRUP són gestionats per diferents mercantils del Grup, l’accés a les dades o, en el seu cas, cessió de dades, són necessaris per a l’adequada prestació dels serveis oferts pels punts de venda ISP GRUP. Sense perjudici del detall de tot això que es dóna en l’Avís Legal, seguidament es presenta la relació de les empreses ISP GRUP:

 

ISP.ES COMUNICACIONS, S.L.

B62109723

C/ Rafael Casanovas, 42-44 08401

Granollers Barcelona

 

FIBER VALLS, S.L

B66584988

C/ Josep Maria Sert, 17 08186

Lliçà d’Amunt Barcelona

 

ISPSTANDS, S.L

B66264342

C/ Rafael Casanova, 42-44 baixos 08401

Granollers Barcelona

 

ISP SEGURETAT, S.L

B67035253

C/ Mas Pujol, 36B Pol. Ind. El Congost 08520

Les Franqueses del Vallès Barcelona

 

IGSEPA COMUNICACIONS SL

B-65020034

C/ Rafael de Casanova, 42-44 baixos 08401

Granollers Barcelona

FIBRA GRANOLLERS, S.L

B66634395

C/ Riera,132 Baixos 08420

Canovelles Barcelona

 

ISP GRUP dóna accés o comunica les dades dels Usuaris a les següents empreses alienes a ISP GRUP amb les quals s’han signat els corresponents contractes per al tractament de dades personals dels Usuaris:

Les empreses ISP GRUP es reserven el dret, sobre la base del seu interès legítim, de canviar, eliminar o afegir proveïdors de serveis podent estar localitzats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, i en aquest cas, les empreses ISP GRUP aplicaran les mesures necessàries per a garantir la seguretat del tractament aplicant clàusules model aprovades per la Comissió Europea o qualssevol altres mesures apropiades en relació a la mena de tractament realitzat a l’efecte de que aquests proveïdors ofereixin garanties adequades segons la legislació vigent.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades recopilades via el Lloc web seran conservats per les empreses ISP GRUP pel temps imprescindible per a la prestació del servei contractat. Una vegada prestat el servei, o exercitat el dret de supressió, aquestes dades es mantindran bloquejats fins que prescriguin les responsabilitats que puguin sorgir a conseqüència del propi tractament o prestació del servei, conforme a les normes d’obligat compliment (entre elles, fins a: 3 anys en matèria de protecció de dades; 5 anys en matèria contractual; 4 anys en matèria de facturació i obligacions fiscals; i 3 anys en matèria de consumidors i usuaris i comerç electrònic).

EXERCICI DE DRETS

Dins dels límits legals, els Usuaris web poden exercir els seus drets de rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de dades, així com a no ser objecte de decisions automatitzades, contactant amb ISP GRUP a través dels mitjans de contacte detallats en el seu Avís legal. A aquests efectes, els Usuaris web poden posar-se en contacte amb ISP GRUP. a fi de poder canalitzar els esmentats drets.

En la mesura en què el tractament es basi en el consentiment prestat per l’Usuari web, aquest podrà retirar-lo en qualsevol moment, sense que això perjudiqui la legitimitat del tractament realitzat prèviament a aquesta retirada.

MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT I/O TEXTOS ENLLAÇATS

Quan els Textos Legals (la present Política de Privacitat, l’Avís Legal, les Condicions Generals de Contractació i la Política de Cookies) siguin modificats, el Lloc web enviarà un avís a l’usuari que haurà d’acceptar, regint a partir de la data el nou text.

 

GENER 2020

Si vols més informació sobre alguns dels serveis d'ISP Grup:            

Call Now Button